Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
of beoefend, en zoo lang bij dagelijksche
herhaling gedongen, dat de leerlingen er
mede bekend waren geworden. Hier door
bragt men niet veel meer te weeg, -dan dac
de schooljeugd, veelal nog gebrekkig, inde
godsdienst-oefeningen leerde mede zingen.
I)ie volksscholen, waarin men beter tewerk
ging, en meer nut in dit opzigt stichtte, wa-
ren zeldzame uitzonderingen op het algemeen"
gebruik. Hier en daar waren misschien zan-
gers, welke uit smaak voor de muzijk, bij-
zondere uren hielden, waarin de jeugd van
hunne school in de zangkunst onderwezen
"werdt, terwijl zij het theoretisch, zoo wei
üls het praktisch gedeelte der kunst behan-
delden; maar langs denweg, welken zij insloe-
gen , konden zij, ook bij het aanwenden
van zeer veel tijd en moeite, het slechts zoo
verre brengen, dat een gering aantal van
hunne kwcckelingen, na vlijtige inspanning
en oefening in staat was eenige liederen
en koorgezangen te kunnen zingen. Boven-
dien was dit somwijlen nog niets meer, dan
een mechanisch zingen. En, om kort te
gaan, wilde men dat de eed'le zangkunst in
onze scholen zou beoefend worden met goe-
den uitslag, dan moest er eenen anderen
■weg geopend en cene betere leerwijze uitge-
dacht worden. Men heeft dit dan, en wel
met goed gevolg reeds, ondernomen. Om
nu het juiste oogpunt optegeven, waaruit
deze onderneming moet beschouwd en be-
oordeeld worden, zoo heb ik de navolgen-
de korte aanwijzingen op den voorgrond van
die werkje willen plaatsen. Bij