Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 98 >
les, wordt thans omgekeerd. Men laat de
leerlingen eenen. enkelen toon, met even-
redig toenemende sterkte zingen. Hij schrijft
het gcwoone teeken, dat deze soort van uit-
drukkiag aanwijst, op het zwarte bord,
la
onderrigt hen, dat hier de toon op het-
zachtst ingezet en allengskens, zonder stui-
ting of opschorting der stem, zwaarder of'
sterker wordt. Overigens handelt hij hier*
eveneens als in de voorgaande les, en laat
den toon, eerst kort en dan langer volhouden.
Aanmtrking. De beide voorgaande oefenin-
gen moeten, om hare moeijelijkheid, en om-
dat dezelve voor de uitdrukking van het ui-
terst belang zijn, met buitengewone zorg-
vuldigheid en bij herhaling, behandeld wor-
den,
feertiende les. Men verbindt nu de beide
oefeningen met elkander. Deze oefening kan
op tweederlei wijze geschieden. Eerst laat
men den toon zacht inzetten, allengkens
sterker worden cn dan weder langzamerhand
verdwijnen.
Wan-