Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 97 >
lijk het verdm 'ningsteskcn op het zwarte hord , ,
onderrigt hen, dat, gelijk dc ruimte tusschen
deze beide lijnen, in het begin breed 10, eu
allengskens smaller wordt, tot dac dezelve
zich in een punt geheel verliezen, zoo oolc
de toon met kracht ingezet, cn niet steeds-,
afnemende sterkte gezongen mOwC worden,
rot dac dezelve, cvea als de klanfc eener
klok, gegeel verdwijnt. Verders moet hij
hen onder hec oog brengen, dat, gelijk deze
heide lijnen onafgebroken cn eveureJig nuar
elkander toekomen, zoo ook de toon, zon-
der stuiting of opschorting der stem , even-
redig [zie les 6.] in eenen adem moec ge-
zongen wojden, cot dat dezelve verdwijnt.
Daar deze oefening steeds moeijelijk voor
de leerlingen zal blijven, ook wanneer hea
reeds de oefening der negende les gelukt is,
zoo moec de onderwijzer hen deze oefe-
ning , door verdeeling in eenige trappen , ge-
makkelijk zoeken te maken. Hij laat' hen
den toon, welke zij mee afnemende sterkte
zullen zingen, eerst slechts korc, en dan al-
lengskens langer volhouden.
JDeriiende ks. De oefening der voorgaand«
G les,

n