Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< y.
Öaling fcerst driemalefi, dan twetmalen-, èa
eindelijk eenmaal. Bij de vooriTzeitlng der
oefeningen, van deze en de voorgaande
ies, kan men zich oók bedienen van een
meerstemmig gezang, en van onder de mu-
zijk geplaatste woorden.
Llfde les. De beide voorgsande oefeni-n-
gen, worden thans' met elkander verbonden,.
Dit kan op twecderlei Wijze geschieden. 'Eerst
laat men, namelijk den toon picnisremo aan-
heffen, en'door alle" graden der " uitdrukking
heen, allengskens sterker worden tot aan
het fortissimoy van waar men denzelven we-
der , door alle graden der uitdrukking heeh,
zwakker laat worden tot aan het p.anisscmo.
Hierop laat men den toonaanhef-
fen, en allengskens, door alle graden heen
dalen tot aan het pianisiirho; van waar men
"weder, door alle graden heen, opklimt tot
aan het fortissimo. Wanneer dit den leerlin-
gen eigen is geworden, maakt men hen be-
kend met de geWöne^aanwijzing van toe- ea
afnemende sterkte: '
Cr esc. of cr. [d. i. crescendo] toenemend»
decresc. of deer. [ d. i. decréscend] of ook
iim^.....[ d. i. dlmlnntnlo'] afnemend."
Twaalfde les. De 1 erlingen worden geoe-
fend, om eenen enkelen toon met afnemen-
de sterkte te zingen, en denzelven allengs-
kens te laten verdwijnen. De onderwijzer
schrijft het teeken, waardoor deze soort
?aD. uitdi"ukkirig aangewezen wordt, name-.
lyk