Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
-< >
d. f. g. 3 en laat de eerste afdeeling der leer-
lingen den eenen, de tweede afdeeling den
middelsten, en de derde afdeeling den derden
toon zingen. Welken graad van sterkte of
zwakte zij moeten uitdrukken, geeft hij hen
te kennen; door nu deze, dan gene aanwij-
iyng f. p. ff. pp.'] op het zwarte bord
te schrijven. Ter voortzetting van deze be-
langrijke oefening, en tevens tot afwisseling,
kan men de toonen, ook rhijtmisch verdeeleU;,
en dan dezelve, met daaronder geplaatste
woorden laten zingen.
JNegtn-de Us. De leerlingen worden geoe-
fend , in het opgeven van eenen, meermaals
herhaalden toon, in allengskens afnemende
sterkte. Daar d&ze belangrijke oefening ee-
nigzins moeijelijk is, moet men dezelve in
eenige trappen, verdeelen, en dus doende
voor de leerlingen gemakkelijk zoeken te ma-
ken. Men laat hen naar willekeur eenen
toon, door middel van eene sijllabe, eerst,
b. V. twintigmaal opgeven, namelijk, vierma-
len fortissimoy viermalen forte, mezzo, piano
en pianissimo. Daarop laat men hun dezen
toon in eiken graad der uitdrukking slechts
driemalen, dan slechts t\^eemaien, en einde»
lijk slechts eenmaal opgeven.
Tiende ks. De voorgaande les wordt om-
gekeerd. De leerlingen oefenen zich in het
opgeven van eenen, meermaals herhaalden
toon, in allengskens toenemende sterkte.
Zij zingen den toon eerst pianissimo,
dan viermaal piano, mezzo, forte, fortissimo.
Daarop ziijgeu zij den tooji volgens deze af-
dce-