Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
-< >
[ Ó. 'u messoj « middeltnarig^o
ƒ. [d. i. forte] S sterk.
[d. i. j?ianoJ =3 zwak.
^ [ d. ii fortissimo ] s zeer sterk.
j)p. [d. I. pianissimo'] ti, zeer zwak.
Hierop schrijft hij hen eene rij tooneti
Voor, welke met deze aanwijzing voorziea
Äijn, om hen op deze wijze te oefenen, in
het treffen, van de hoofdgraden der uitdruk-
king. Men bedient zich daarbij van cenen-
toon en eene sijllabe naar believen , b. v. de
quint [5. G.] in C groote terts klankladder
met de sijllabe ,, la. "
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
m. m. m. f. f. f. p. p. p. p.
La, la. Ia, la, la, la, la, la, la, la.
S' ff' PP- pp- m. m. p. p. f. p,
L^ I3, la, la, la, la, la, la, la, la.
ff- PP' /• »2- /. rn. p. pp. ff. m.
en zoo vervolgens.
\Vanneer zij eenige vaardigheid in dit tref-
fen verkregen hebben, kan men o©k derge-
lijke meerstemmige oefeningen, met hen on-
dernemen. Men neemt b. v. het accoord
van den grondtoon, den terts en den quint
£ I. 3. 5 = c, e. g.],of het acGOord van
ddn grondtoon, den quart en den sex [ i.
4. 6 = c. f. a. 3 of het accoord van de se-
conde, den quart en den quint [ a. 4.. 5. ~
d-Se