Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 93 >
gen", evenéeens als jrr de -voórg^anJe iesscti,
Ifij deze b.emoeijingen, om de Gerlingen in
bet voortbrengen van eenen juisten en. vasten
toon te oefenen, moet men echter zorg dra-
gen, dat de toon niet scher-p of hard wor-
de, maar.altijd rond en zacat blijve., •
Achtsti ks. Na dat men. de ai^-emeene, ei-
genschappen van eenen goeden toon opgege-
ven , en de leerlingen het voorförengpi van
eenen zuiveren, vollen, é.vVnredigen en vas-
ten toon, tot op eene zekere hoogte beoe-
fend hébben, gaat men over^ om hen op
de verschillende hoofdgra.den, van de sterke-
re en zwskkere uitdrukking vän .'eenen tooit
opmerkzaam te maken. De onderwijzer heft
eerst eenen /»aiigea toon aan , zonder bijzon-
dere inspanning der stem, dan eenen sterken.
toon, met- inspanning der stem, dan eenen
zeer sterken toon, met meerdere inspanning
dor stem, dan eenen zwakkea toon, en einde-
lijk eenen zeer zwakken toon Om zek^ tc
zijn, of de'leerlingen het onderscheid, Aus-
sehen deze toonen 'gewaar worden en gevoe-
len, heft hij-naar vvillekeur toonen aan,
en wel, nu sterke, dan zwakke, dan zeer
sterke, dan matige, dan zeer sterke, enz.,
en laat de leerlingen zeggen;" tot welk eene
soort elke toon behoore. Hij geeft hen ook
eenen bepaalden toon uit de klankladder op,-
en laat hen denzelven zingen in'de verschil-
lende graden van sterkte of zwakte. Wan-
neer hen dit nu genoegzaam eigen is, maakt
hij hen met de gewoone aanw'.jzing, van de
verschillende graden van sterkgre en zwak-
We'uitdrukking bekend.