Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uithalen -vanr denzei ven, zijnen-adem niet ge;»
noeg in de magc heeft,, zou .dat de steoi ge-
stuit wordt., en aan 't w^ankelen raakt, enz^
Hierop zingi hij :dezelfde. tooj:Len meer en
meer zuiver , tot . dat zij eindehjk geneel
zonder de minste stootüig,. gladtê \oorsch:ju
komen. Voor het overige >iandck hij hier
inet het doen, van oefeningen, eveneens, als
in de vjerde Jes. De ondt-xwijzer moet ^ijne
leerlingen thans ook herinneren, hoe nood-
zakelijk het is, dat men in ailen gevalle,
meester van zijne jidemhaling zij, en dac
men hiertoe alle mogelijke pogingen aan-
Zevende les. . Vierde algemeene e'gcBSchap
yan een', goeden toon. De.toon is va^r,
wanneer de^^elve bepaaldelijk ingezet, en zon«
eer de minste verandering in hoogte of laag-
te of beweging voortgezet %yordt. De on-
derwijzer zingt bij bemaling eenige toonen
voor, w^aaraan deze vastheid ontbreekt. Dit
heeft plaats, wanneer men niet terstond bij
het inzetten der stem, den toon naauwkeu-
rig en volkomen juist treft^ msuur.veel meer
met eene waankelende stem denzelven tracht
te vatten; wanneer men bij het voortzetten
van den toon, hooger of lager klimt; wan-
neer men niet de juiste mate van kracht aan
2ijne ademhaling en stem geeft, enz. Hierop
zingt hij dezelfde toonen, steeds minder ge-
brekkig, tot dat zij eindelijk geheel vast te
voorschijn komen, en men er geene de minste
onvastheid, aan kan bespeuren. Dan handelt
hij, bij .de ^hkr vereischt. worden.de oefenin-
gen,