Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIÏI
•worden gegeven, hïjkan zfch in de zangkonst bekwa-
men, en men heeft reden van te gelo^ven, dat de
onderwijzer hetzelfde wat de jcagd leert, in eenen
veel koi teren tijd, dan deze, zal kunnen lei ren.
Men heeft hier en daar de bedenking geopperd, dat
het onderwijs der muzijk in de volk>rcnoIen, wegens
de kortheid des tijds en wegens het traag bezoeken der
Ichool, toch niet toereikend zoude zijn, om uit de
Ichojljeugd zangkoren te vormen, en daarvan bi] open-
ïijte godsdienst otlcningen of volksfeesten , eenig ge-
bruik, bij wijze x-an hcn uitvoeren van koraal- en beurt*
gezangei;, te kunnen maken. Het uitrusten of daar-
ftellen van zangkoven, zal zeker niet lukken, zoolang
men de eerfle gronden en i-egels der konst niet achter
den rug heeft. Maar de oiiQer.-iuding heeft reeds on-
weerlegbaar bewezen, dat men hieitoe wel in ftaat
is, als mm flechts bij het onderwijs methodisch te
werk gaat, den firhool-cursus met verehchte vlijt ten
einde brengty de jongelingen en jonjje dochteis,die
de fchooJ ontwa.-fen zijn, maar evenwel fmaak voor
h;t zingen hebben, weder in tene zangfiiiool vaëe-
nlgt, in deze fchool de begönnet^ ce-eningen voortzer,
de gezangen, welke men wil beoefenen, met zorgvul-
digheid uitkiest, en van de gecaaktc vorderingen
geen' te groote gedachten koestert. De. ondervinding
zal dit vervolgens nog krachtiger bevestijien, wanneer
eerst zeer ervaren mannen of vrouwen in de muzijk,
zich willen verledigen^ en het de moeite waardig ach'
ten, om deze nieuwe opgerigte zangkc^^ met zul-
ke