Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 91 }:
4ie werktuigen, welke den toon VOOnbrefc-'
gen niet met de vereischte inspanning ge*
bruikt, wanneer men met eene flaauwe stem
zingt, den toon met eene al te groote aan*
zetting der stem ui;.krijt, of denzelven door
het zamendrakken der keel je schel cn te
scherp maakt, enz. Hierop zingt hij oolc
weder dezelfde toonen meer en meer zuiver-
der, tot dat dezelve geheel zonder gebrek
zijn, en de behoorlijke volheid hebben.
Voor het overige handelt hij hier, met hcï
doen van oefeningen eveneens, als in d«
vierde les. Hier moet de onderwijzer voor-
namelijk zorg dragen, dat den leerling het
schreeuwen, en het al te schel aanheffen, af-
geleerd worde. Zoo lang de leerlingen
schreeuwen, heeft men bij hen geene vere-
deling van toon te verwachten. Men moet
hierbij echter aan den anderen kant op zijne
hoede zijn, en wel met dezelfde zorgvul-.
digheid, dat hunne toon nietllaauw worde,
om dat een gezang, uit flaauwe toonen be-
staande , zonder leven en kracht is, en niet
den regtcn indruk op het gemoed maakt.
Zesde les. Derde algemeene eigenschap van
van een goeden toon. De toon is evenredig
af geli/kmatig , wanneer men bij het voort-
klinken van denzelven, geene verdeeling be-
speurt. De onderwijzer zingt één of meer-
dere toonen bij herhaling voor, welke geene
inwendige evenredigheid hebben. Oiievenre-
dig wordt de toon, wanijeer men, of niet
zoo veel adem heeft, als de voortduring
éa, de soeckte des toons vordert, of bij het
uit-