Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 90 }:
■wantteer de onderwijzer denzelven duïdelijlt,.
en op eene, in hec ocg loopenae wijze, voort-
brengt. Hierop zingt hij dezelfde ujonen
meer en meer zonder fouten, tot datdezelva
eindelijk geheel zuiver zijn, en men aan d»-
aelve niet anders hoort, dan helder voort-
klinkende en klaar uitgesprokene klanken.
Als dit geschied is, heft hij, nu zuivere,
dan meer of min onzuivere toonen aan, en
ondervraagt den leerlingen omtrent het be-
speurde onderscheid. Zoodra hun dit onder-
scheid duidelijk geworden is, laat hij hun
zelve beproeven , om zuivere toonen te ma-
ken; maakt hun op voorkomende fouten op*
lettend; laat dezelve door enkele leerlingen
verbeteren; en zet deze oefening voort, tot
dat de toon eenen tamelijken graad van zui-
verheid bereikt heeft. Deze oefeningen moe-
ten bewerkstelligd worden op alle enkele en
dubbele grondklanken, en door middel van
vele verschillende sijllaben, gelijk reeds bo-
ven, bij de muzijkale voorafgaande oefenin?
gen is aangeraden geworden.
Vijfde les. Tweede algemeene eigenschap
van eenen goeden toon. De toon is vol, of
heeft volheid, wanneer dezelve gemaakt
wordt met behoorlijk geopende keel, mond
en taiKlen, en met volkomene aanwending
van alle die werktuigen, welke er ter voort-
brenging van eenen toon vereischt worden.
De onderwijzer zingt één of meerdere toonen,
zonder de behoorlijke volheid. De toon heeft
jsijne volheid niet, wanneer men de keel
den mond en de tanden niet genoeg opdnt,
de