Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 8?, >
kenrigheid vertoeven.. Van degenen, die het
best de toonen voortbrengen, maakt men
eeae afzonderlijke afdeeling, opdat de ande-
ren een goed voorbeeld hebben, waar naar
aj hun gehoor rigten. Terstond van act
begin af, moet er met alle zorgvuldigheid
op gelet worden, dat de leerlingen in eene
ongedwongene houding, regt op staan, dat
dc oorst vrij en onbelemmerd is, dat de keel
met gedrukt wordt, door net neerdrukken
of opsteken.der kin, dat de mond open is,
en de tanden niet op elicander gefloten zijn ,
en dat zij den toon niet uitkrijten of uitstoo-
ten, maar regt helder, met nadruk en glad
voortbrengen, in de volgende lessen worden
de leerlingen onderwezen in de algemeene
eigenschappen van eenen goeden toon, en
geoefend in het voortbrengen van denzelven.
Vierde les. Eerste algemeene eigenschap
van eenen goeden toon. De toon is zuiver,
wanneer hij enkel en alleen toon is, zonder
vermengd te zijn met eenen, niet tot denzel-
ven behoorenden bijklank. De onderwijzer
zingt één of meerdere toonen, bij herhaling,
onzuiver of valsch. Onzuiver is de toon,
wanneer men denzelven, b. v. door/de neus
zingt, wanneer men schreeuwt,. bromt. lispt
en met eene heesche stem zingt; verder wan-
neer men de grondklanken gebrekkig, of niet
klaar genoeg uitspreekt, en wanneer men
den toon, niet op den grondklank, maar op
eene bijklank laat voortklinken, enz. De
onvolmaaktheid van zulk .eenen toojji, zullen
sle• lieerlinjijeii terstond inz.iftn en.gevoelen,
F 5 wan-