Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C

ook met zijtie stem. Op ieM wijze leeren
Zij inzf€:i, dac het, bij bcc gezang ^ ge^hk bij
niuz.jk, zeer veel aankomt, op de ia-r
wcjid ge gesteldiieid en deugdzaamnejd van
ücii toon, civ dat men zioia cierhaive moet
toeleggen, om goede en edele toonen voorC"
tejrengen.
■ Verde les. Men zegt den leerlingen, wat
tot eenen goeden toon behoort. De vereisch-
tea daarvan Zijn, dat deZv^lve zuiver ^ vol ^
€v-.nr.-d'g en vast z.j. Deze algemeene eigen-
schappen van den goeden toon, k^.n de on-
derwijzer hun alleenl:jk, door voorz ngen,
on^er her oog brengen. Hij moec hen deu
toon, zoo als hij gezongen moet w^oraen,
en wel zoo volkomen mogelijk, bij herha-
1 ng voo'^zingen en inprenren, op dat Zij een
voorbeeld hebben, ^acrna zij de toonen
kunnep vormen. PToe beter Z;jne stem van
natuur, en hoe meer dezelve door oefening
vohnaakt is, hoe gelukkiger ook de u:cslag
z uier uemoe jingen met de leerlmgen zal zijn.
Icaere eigenschap van een goeden toon, vor-
dert eene atzonaerlijke beoefening. Hierbij
hecfc men m het algemeen het volgende in
acht te nemen. Jn het beg,n laat men de
geheele schooi aanheffen, dan de afdeelingeu
van jongens en meisjes, elk ;n het bijzonder,
dan klemerc afdeelingen van lo, 8, 6, 4,
2 leerlingen, dan enkele leerlingen, dan we--
der kleinere en grootere afdeelingen, en um-
delijk weder de geheele school, Hii moet
voornamel.jk bij de oefeningen van enkele
leerlingen, langj^en met^de meeste naauw-
keu-