Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:( «7 >
gename, zuivere en onzuivere, vaste en wan-
keleade, welluidende en schre^ijende toonen
zijn.
. Twttdt les. Een gezang, dat uit meerdere
deelen bestaat, kan niet goed zijn, wanneer
elk bijzonder deel niet goed is. Het gezang
is, gelijk ieder muzijkstuk, een konstwerk,
dat Uit enkele toonen bestaat, welke onder
elkander verbonden zijn. De musicus haalc
deze toonen uit zijn speeltuig, de zanger
zingt dezelve met zijne stem. Zijn de too-
nen van den musicus verkeerd, dan deugc
zijn spel ook niet. Zijn de toonen van den
zanger verkeerd, dan deugt ook zijn gezang
niet. Schoon de toonen, bij het spelen, of
zingen, goed getroffen en in de juiste maat
voorgedragen worden, zoo kan nogtans de
muzijkale uitvoering, slechts dan alleen voor
goed gehouden worden, wanneer al de bij-
zondere toonen, elk op zich zeiven , welke
gespeeld of gezongen worden, goede toonen
z jn. Hoe volkomener elke toon voorcge-
bragt en voorgedragen wordt, hoe volkome-
ner ook de uitvoering van een stuk zal zijn.
Het geen hier gezegd worde, moet dc on-
derwijzer den leerlingen vooraf regt duidelijk
en verstaanbaar maken. Daartoe neemt hij
eenen, bij hen bekenden muzijkalen volzin,
speelt hen denzelven op een speeltuig voor,
eerst wanklinkend, en met een gebrekkige
uitdrukking, en daarna, welluide^ en met
eene goede uitdrukking, ten einde hun aan-
leiding te geven, om het onderscheid te
kutinen waarnemen. Hetzelfde doet hij dan
F 4 ook-