Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 86 y.
ïn eetic g^oede voordragt, welke hij zelfdiei«'
inde magt te hebben.
in de^en eersten cursus van het onderwijs,
moeten de leerlingen, [gdijk bladz. 24 gezegd
is,j eenen goeden toon keren voortbrengen^ zif
moeten den toon in dc verschillende graden van
sterkere of zwakkere uitdrukking keren opgeven^
€n den toon. sterker of zwakker laten worden.
Aanmerking. Het is niet noodig, dat men
de oefeningen van deze derie afdeeling uit-
stelt, tot dat de tien oefeningen van den
rhijtmus en de vier- en* twintig oefeningen
van de raelodiek, geëindigd zijn. De onder-
Wjzer zal veel eer weldoen, de dijnamische.
oefeningen, deels met de melodische te ver-
binden, "deels benevens dezelve, in bijzon-
dere uren of halve uren, bij der hand te.
vjtten. Ook moet hij niet denken, deze
dijuam'sche oefeningen aan het einde gebragc
te hebben, maar hij moet dat gene, wat
duarmede bedoeld wordt, namelijk het voort-
strengen van eenen goeden toon en eene
goede uitdrukking, als eene onuitputtelijke
Eoof-eaak b.eschouwen,
. Eerste les. De onderwijzer herhaalt, in-
d'en zulks noodig is, uit de voorloopige
aanmerking [bkdz 43 ]dat er eene verschei-,
denheid van toonen plaatsvindt, niet alleen,
ten aanaien der waarde en beweging, enten
aanzien der hoogte en kagte, maar ook ten
aanzien der uitdrukking. Hij doet hen door
\Goraingen opmerken, dat er sterke en
awakke, zachte en harde, liefeiijkeen onaan-