Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:( 84 >
C. D IJ N A M 1 E Xti '
of
dt her vai de zuivere uitdrukking.
———. ;
-et is nïtr voldoende, dat men bij het
zingen van een muziitaai sfuk, de toonen der
melodie, jnist weet treffen, en dat men de
tijdmaat behoorlijk in acht neemt. Het stuk
moet ook met de regte uitdrukking gezongen
worden, en ieder toon in het bijzonder, moet
een goede toon zijn. Met de muzijk is hc;
eveneens gelegen, als met dc gev. one taal'.
Het is niet genoeg, dat ilc in eene rede de
woorden en letters, waaruit dezelve bestaat,
juist uiispreke, overeenkomstig de teckencn
van onderscheiding, en aan dezelve dus de
vereischte tijdmaat geve. Ik moec er mij ook
op toeleggen, om de klanken der taal met
eenen goeden toon der stem uittespreken, en
de gedachten en gewaarwordingen, door den
voordragt tiittedrukken, welke in de rede
zijn opgesloten. De ruwste en onbeschaaf-
ste mensch zelf, drukt iets vrolijks, niet al-
leen met andere woorden, maar ook rnet
eenen anderen toon der stem, uit, dan iets
treurigs; het klmkt geheel anders, wanneer
hij iets zegt, dat uit zijnen aard zacht ea
teeder is, dan wanneer hij spreekt van iets,
dat hard en wreed is. Hoe hooger de trap
van beschaving is, welke de mensch bereikt
beeft, des te sprekender^ea edeler oipet ook
- . .. i. r d»