Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■t 83 y
kómen, welke men 'niet op de diatpSiscHe
klankladder vindc. Voor hec overige behoeft
hec naauwelijks herinnerd te worden, dac men
in de keus der gezangen voor dc leerlingen,
eenen crapsgewijzen overgang,van kec gemak-
kelijk« COC het nioeijelijkc, moec onder hat
oog houden.
Aaamsrking. Die onderwijzers, welkez'ch
bij het onderwijs in hec zingen, niec van
cijfers, maar van noten bedienen, hebben
tot nog toe alle volzinnen en gezangen, uit
C grooce tercs lacen z ngen. Voor dac zij
den eerscen cursus van hec onderwijs , voor
voltooid beschouwen , moeten zij vooraf nögï
hunne leeri ngen aanleiding geven, om zicii
toeteleggen, op het lezen der overige, [bl.
10] opgegevene klankladders van C, D, A,
F*, B , E mol en Amol. PI. 16, voorb. 7;
Aanmerking. Op welk eene wijze men b"j.
deze aanleiding moet te werk gaan, behoef
ik hier ter plaatse niet verder uit elkander
te zetten; dit blijkt van zelfs. De betrek-
king der intervallen is, gelijk de [bladz. 10j
zamengestelde tabel aanduidt, bij alle deze
klankladders dezelfde; slechts de stand der
noten óp het lijnstelsel, en de voiorteekens
zijn verschillend. Het vaardig lezen, leert
nien, eveneens als het lezen van onderschei-
den soorten van letterschrift, alleen, door
veelvuldige en langdurige oefeniïig.
©