Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 110 y.
4erwijz€r moet ook zorgvuldig daarop toe-
zien, dat de leerlingen bij die sijllaben, wel-,
ke op eenen medeklinker eindigen, niec te
vroeg, maar zoo laat als mogelijk is, dezen
medelclinker uicspreken , om zoo doende t»
weeg te brengen, dac de grondcoon zoo lang
mogelijk gehoord worde. [Zie de beide eer-
ste voorbereidende oefeningen, [bladz« 37
en 38.] Plaac 16, voorb .1,2,3,4, 5 en
Bovenstaande vier- en- twintig lesfen, be-
vatten den eersten cursus der melodische
oefeningen. Indien de leerlingen deje oefe-
ningen behoorlijk aan het einde gebragt heb-
ben, dan zijn zij ook in staat, alle zoodani-
ge muzijkale volzinnen en gezangen, goed tc
kunnen zingeu, welke tot dezen cursus be-
hooren. Want het theoretische van dezen
cursus hebben zij voldoende begrepen, en
wa: hec praktische gedeelte aangaat, dit heb-
ben zij beoefend, zoo als de trapsgewijze
voortgang der methode, het vorderde; zij
hebben geleerd, alle de toonen der dia oni-
^che toonleider of klankladder, eiken toon
in zijne betrekking tot den anderen ce treffen.
het overige behoort tot den volgenden
cursus. De gezangen, welke men in de-
zen cursus aan de leerlingen te zingen geeft,
moeten u:t dien hoofde, een aanzien der me-
lodiek, volstrekt ook ni-ts anders behelzen,
■^^n het geen in de bovenstaande lessen is
verklaard, cn beoefend geworden. Wil de
onderwijzer weten, of een zangstuk tot de-
zen cursus behoore, dan heeft hij slechts
te letten, of ia hetzelve ook toonen voor-
ko^