Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vu
van cijfers, in plaits van de gewone noten bedien.
Om nu deze misvatting te verhelpen, zoo heb ik bij
deze nieuwe uitgave van mijnen leiddraad, niet alleen
in de beide eerfte afdeelingen het wezenlijke van de-
ze leermethode nader opgegeven, maar ook nevem dt
ci]fer-tabel te gelijk den noten tabel gevoegd en dui-
delijk aangewezen, dat deze methode zoo wel onder
het gebruik der noten als der cijfers kan aangewend wor-
den. Het (laat aan den leermeester, welke van beide
teekenen hij, bij het geven zijner lesfen wil gebruiken.
Sommige minkundige leermeesters en fchoolopzie-
ners waren van gevoelen, dac men naar aanleiding van
eenen methodologifchen leiddraad van dezen aard, de
jeugd in het zingen zou kunnen onderwijzen, zonder
lelve kundig in da mu7ijfc te zijn, en hebben, wan-
nier de uitkomst niet aan hare verwachting beantwoor-
de, wantrouwen tegens de zaak zelve opgevat. Hun
moet ik betuigen, dat zij iets vecwachteden,hetwelk in
en op zidi zelfs onmogelijk is. Het gebruik van eenen
zulken leiddraad kan, zoo als men ligtelijk zal begrij-
pen, den onwetenden onderwijzer in de muzijk, niet
kundig in dezelve, en den onkundigen in de zangkonsc ^
niet tot eenen zanger maken. Deze leiddraad is een
^^mithadohgifche''^ en ali zoodanig kan dezelve den
leermeester, alleen de methode van onderwijzing, of
den gang aanwijzen, welken hij bij de oefeningen te
nemen hebbe. Den onkundigen onderwijzer kan echter,
onder de leiding van eenen deskundigen, langs den^elf-
den weg,«al9"der jeugd hier onderwijs in het zingei
♦ 4 worit