Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 8i >.
gére tdonen kunnen bereiken, moéien ook
dezen op dezelfde wijze beoefend worden.
en- tiplntigj'h les. Gemengde oefenin*
gen in het treifen der toonen, door de ge^
hecle rij der toonen heen, welke tot hiertoe
beoefefid zijn. De onderwijzer schrijft alle
deze toonen op het zwarte bord. Plaat 15>
voorbeeld 3, zingt dezelve met de leer-
lmgen bij herhaling, en gaat dan op dezelf-»
de wijze als in de les te werk.
Thans maakt men een of meerstemmige
volzinnen en gezangen , u't tooaen bestaan-
de, welke reeds .^beoc-feni zijn. Deze wor-
den eerst door cijfers of nOten, dan door
sijllaben, en t» n laatste door oniergeplaat-
Sie Voorden gezongen. [Zie les 10 en les 17. j
Plaat 15, vooroeeli 4 , 5 en ö.
Vier- en- twlxV.\^su les. Tot nu toe heefc
men in de oefeaings \ooroe IJen, op elk
tooateekea [cijfer of noot,] eene s.jllaoe
gezongen, [zie les 5, bladz. 66.] Er kun-
nen echter m de gezangen , van dezen eerste.i
Cursus, ook zulke plaatsen voorkomen, ia
welke eene enkele sijllabe, met twee, drie^
of meerdere toonen-moet gezongen worden.
Hierbij moeten de leerlingen, nadat de^on-
öerwijzerhen heefc doen opmerken , dat hier
meerdere toon-eekens, [cijfers of noten] staan,
dan s'jUaben, ïich oefenen, om deze enkele,
sijllabe, met die toonteekens, welke door eene
gebogene streep te zamen gehouden worden,
te zingen, en dezjlve van den eenen toon op
dea anderen zacht te laten afglijden, zonder
scherpe stoocingen te laten hooren. Da 0.1-
F der-
I ntigÉini