Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm
< 7S ):
leerlingen nog hoogere toonen met hunne
stem kunnen bereiken, dan moeten zij zich
«p dezelfde wijze, op het leeren treften van
dezelven, toeleggen.
Zeventiende les. Hierop kan men gemengde
oefeningen laten volgen in het treffen der
TOonen, door de geheele rij, der tot hiertoe
'beoefende twaalf toonen heen. Daartoe
schrijft de onderwijzer deze gansche rij too-
nen op het zwart bord. Plaat 13, voorb. 8.
zingt dezelve met de geheele school, en met
enkele leerlingen bij herhaling, en wel zoo
lang, tot dat elke leerling dezelve in zijne
magt heeft; dan wijst hij met een geschikt
instrument, nu op dezen, dan op een ande-
ren toon; en laat den toon, waarop hij wijst,
door dc leerlingen opgeven. Daar nu de leer-
lingen ten vollen bekend zijn met de geheele
klankladder, zoo hebben zij aan dezelve eenen
maatstaf cn toetsteen, waardoor zij in staat
zijn , zelve te kunnen onderzoeken en beoor-
deelen, of zij den toon al of niet goed getrof-
fen hebben. Uit dien hoofde moet de onder-
wijzer de leerlingen, wanneer zij eenen toon
misvatten, niet terstond te regt helpen, maar
hun aansporen , den verkeerd getroff enen toon
zelve te verhelpen, en den zuiveren toon
zelve te zoeken. Met deze oefeningen moet
hij zoo lang aanhouden, dat de leerling in
staat is, eiken toon juist te kunnen treffen,
en van den eenen op den anderen toon te
kunnen springen.
Ook hier is het niet ondienstig, dat hij
met het juiste treffen der toönen, ook we-
der-