Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
«MIMIHP
< 76 >
fers der hoogcre of verlengde klankladder,
boven, dezelve. Daar nu de klankladder slechts
zeven toonen heeft en de oéltaaf [ 8 ] ala ge-
lijkluidend met den grondtoon [ i ] wederom
de grondtoon is van de volgende hoogere
klankladder; wordt deze wederom aangeduide
met de cijfer i, en deze beslaat hare jlaais
boven de lijn. Plaat 12, voorbeeld 4.
Bij de aanduiding der toonen door no'.en,
geeft men aan de noten, welke eenen iioo-
geren toon te kennen geven, insgel jks ook
eene hoogcrc plaats; namelijk zoo, dat men
eiken toon, welke eenen trap hooger klimt,
ook eenen trap hooger op hec lijnstelsel aan-
wijst, cn dat men daar, waar de vijf lijuen
öphouden of eindigen andere nieuwe lijnen
bijvoegt. Daar het echter te veel ruimte,
zonder noodzakelijkheid, zou weg nemen,
en tevens het oog zou verwarren, wanneer
men, bij de vijf lijnen, nog anderen voeg-
de; zoo plaatst men deze nieuwe lijnen slechts
daar, waar de aanwijzing van eenen hooge-
ren toon zulks vereischt. B.v. Pl. 13, voorb. i.
De noten der onderste klankladder noemt
men gestreepte, die der hoogere klank-
ladder tweemaal gestreepte, en die der verder
bijkomende klankladder driemaal gestreepte
noten.
Twaalfde les. Men gaat nu over tot de
oefening in het treffen der toonen, van de
hoogere klankladder. Eerst moeten de leer-
lingen hunne oélaafsgewij'ze oefeningen ma-
ken. Tot dat einde moeten zij den grond-
toon opgeven, van dezelve met eene zachte
stem