Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
.r
75 >
crt de leerlingen zeggen hem, welke toonen
het geweest zijn. Hij dient er echter ook
zulke toonen tusschen le laten vloeijen, wel-
ke bo%'en den oclaaf gelegen zijn, en waar-
aan zij dus noch geene kennis hebben. Hier-
door komen de leerlingen als van zelve op
het denkbeeld, dat er buiten de acht beoe-
fende toonen, nog andere toonen zijn, wel-
ken zij op dezelfde wijze als de voorgaan-
den, moeten leeren kennen en beoefenen.
Eerst zorgt hij, dat zij de klankladder in dc
hoogte verlengen. Zij moeten tot dat eindé
de klankladder van den grondtoon [ i ] af,
tot den oótaaf [8} toe doorzingen, op den
toon der oétaaf stil houden, dezen odtaaf
wederom als grondtoon [i] aannemen, en
hier van daan verder in de hoogte opzingen.
Om hen de betrekking van deze hoogere too-
nen en derzelver overeenstemming met die
toonea duidelijk te maken, welke eenen oc-
taaf laager liggen, kan de onderwijzer zij-
ne leerlingen in twee bijzondere partijen
verdeelen, terwijl dan de eene partij de la-
ge en de andere de hoogere toonen moet op-
geven. Hebben zij dit nu onder het oordeel,
dan kan hij hun ook met de bsteekenis de-
z.T hoogere toonen naar cijfers of naar de
notentabel bekend maken.
Bij de aanduiding der toonen cijfers,
stelt men de cijfers, welke eefhen hoogeren
toon tc kennen geven, op eene hoogere
plaats. En om hier bij naar wensch te sla-
gen, trekt men eene lijn, plaatst de cijfers
voor de onderste klankladder of, en de cij-
fers