Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 74 y.
fseptime] voortzingend vertoeven. Ook kan
men, uit die leerlingen, welke het meest
gevorderd zijn in het nauwkeurig hooren en
juiste treffen, eene bijzondere afdeeling vor-
men, welkers werkzaamheid bestaat in elke
fout terstond te verbeceren, welke in het
treffen der toonen mogte plaats vinden, en
wel door den juisten toon aantegeven. liij de-
ze oefeningen, schrijft de onderwijzer de ge-
heele klankladder op het zwarte bord. Plaat
ic, voorbeeld 3. Hij wijst hierop met een
spits toeloopend stokje, nu op het een dan op
het ander toonteeken, en laat den toon, op
welks teeken hij wijst, door de leerlingen
opgeven. Met dezen arbeid moet hij zoo
lang aanhouden, dat de leerlingen eiken
toon kunnen treffen, en in staat zijn, van
den eenen toon op den anderen te kunnen
springen. Het is ook hier niet overtollig,
met de oefeningen in het treffen, ook hier
weder de oefeningen in het juist hooren en
opgeven, zoowel als in het opschrijven van
het voorgezongene , te verbinden.
Uit de tot nu toe beoefende toonen der
klankladder, ontwerpt men thans een- en
meerstemmige muzijkale volzinnen en zang-
stukken. Dezen zingt de onderwijzer met
zijne leerlingen, eerst met de namen der cij-
fers, dan met sijllaben, en eindelijk met
■woorden. Bij voorbeeld: Plaat 10, voorb. 4,
5,6,7, en Plaat 11 , voorb. 1,2, 3,4. Plaat
J2, voorb. 1,2,3.
Elfde les. De onderwijzer heft eenige too-
nen naar helieven uit de klankladder aan,
en