Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
•< 73 ):
deren interval. Hij, die alle deze oefeningen
naar eiscti heeft doorgeloopen, en zich op de-
zelve behoorlijk heefc toegelegd, kan zich ver-
zekerd houden, dat hij in staat is, eiken voor-
komende toon goeden juist te kunnen treffen.
leende lei. Thans gaat men over tot het
bij herhaling zingen van den geheelen diato-
nischen schaal [12345678. J mee ee-
nen nadrukkelijken en vasten toon, en wel
bij afdaling van 8 tot i, om dezelve dus-
doende den leerlingen diep inteprenten, en
hen met deze opvolging der toonen eenen
maatstaf te geven, waardoor zij naderhand
zelve kunnen beoordeelen, of zij eenen toon
al, of niet getroffen hebben. Eerst moeten
alle de leerlingen gezamenlijk de klanklad-
der zingen — dan moec eene afdeeling van
leerlingen dit doen,— dan eene kleinere af-
deeling, — dan wederom de gansche school,—
dan enkele leerlingen, enz. enz. Wanneer
nu het zingen van deze "opvolging der toonen,
[ I — 8] den leerlingen volkomen eigen en
hen degelijk is ingescherpt geworden, zoo
herhaalt men nogmaals het treffen der too-
nen buiten de rij, trapsgewijze, zoowel als
sprongsgewijze. Als de leerlingen eenen
,toon verkeerd opgeven, dan moec men hen
deze fouc zelve laten verbeteren. Dit zal
hun niet moeijelijk Tallen,^ wanneer zij
slechts de beoefende klankladder doorloopen.
Zingen zij b. v. de sepcime [7J als de sext
[6;J dan laat men hen de toonen zingen
van den grondtoon af tot op de septime
[1234567] en laat hun bij den laatsten
E 5 sep.