Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
in het volksleven, moeten deihalvcn welkom jijn, bij
allen, die met de opvoeding iets te doen hebben, bij
onderwijzers en opzieners van fcholen, en ook bij al-
le vrienden der volksjeugd. Overal echter, waar zul*
ke- pogingen en proeven 'aangeboden en aangenomen
worden, moet dit in die verwachting gefchieden, dut
«it het goede, zich het betere allengs zal ontwikkelen.
In de bovengenoemde ,, Briefwisfeling" wordr reeds
uitvoerig gehandeld, over den invloed van het eed'le
en harmonifche gezang, zoo als van de muzijk, in het
algemeen, op de flemming en vorming van het ge-
moed, over de aanwending daarvan tot verbetering der
opvoeding in de volksfcholen, tot de veredeling vaa
kerkelijke feestvieringen, tot veraangenaming en opluis-
tering der volksfeesten en des gehee'en volksle-
vens ; over den aard en de wijze, om aan het ge-
zang , dien rang onder de hoofJvakken van het onder-
wijs in de volksfcholen, weder toeteeigenen, welke
hetzelve toekomt, — en over de meest gepaste maat-
regelen, om de kennis en uitoefening van eene betere
methode van onderwijzen onder de fchoolonderwijzers
meer algemeen te maken, en zoo fpoedig mogelijk te
verbreiden, Cvergel. brief 5, 8, 13, 15, 17, 19.
SI, 23, 34, 27 en ,3c. Hierheen verwijze ik dus
den lezer, terwijl is mij verpligt vinde, hier ter piaat-
fe nog het volgende aantcmerken.
Men is hier en daar van meening geweest, dat het
wezenlijke van de door mij ingevoerde leermethode,
hierin beftsat, dat ik mij ter aanduiding der toonen
vaa