Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 10?
de verwantschappen der lïgchambn en
scheixundige grondbeginselen.
$. 161.
De algemeene aantrekkingskracht, overal bij en
in de ligchamen werkzaam, wordt fcheikundiga
yerwantfchap genoemd, wanneer men hare wer-
king op de zamenftellende deelen der ligchamen
nagaat.
S. idi.
Men onderfcheidt deze verwantfchap in eene
vcrwar.ifchap van zamenhang en in eene ver-
v/antfchap van verbinding.
»63.
De verwantfchap van zamenhang is die wer-
king der aantrekkingskracht, welke de gelijk-
fooTtige kleine deeltjes, die een vast ligchaam
uitmaken, doen aaneen kleven.
§■ 164.
Men kan deze verwantfchap van zamenhang
verminderen door ftooten , raspen, en voornamelijk
door de werking des viiurs of wel der warmte-
ftof, welker werking deze verwantfchap geheel
tegenftaat.
(^Proef met fmeltingen van Jlofen, die gelijk'
foortig zijn, even als de metalen.)
S. 165. ,
De verwantfchap van verbinding is die werking
der aantrekkingskracht, welke ligchamen van ver-
fchillende ftoffen of ongelijkfoortige deeltjes op
i elkander oefenen, en dus het eene het andere aan-
^ trekkende, dezelve onderling doen vereenigen.
(^Proef met fmelting en daarna vereeniging van
»nderfcheidens metalen, enz.)
F 3 S- IÖ6»