Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. sj
fiTig van cencn klorep vloeiftof, ter grootte van het
vallende ligchaam, te weeg brengt, en daar deze
tegenwerking, door vermeerdering van fnelheid ,
bij den val eens ligchaams plaats hebbende, ge-
durig toeneemt, zoo moet bij eenen langdurige»
val genoegzaam het geheele vermogen der zwaar-
tekracht door dezen tegenftand worden vernietigd,
cn de bal byna voluit ep het watisr of de vloei-
ftof, waardoor het valt, wegen.
WaUrloipkundCt
154. , ,
In het algemeen kan men zeggen, dat de hoe-
veelheid der nitgeloopene vloeiftof, uit openingen
in de zijwanden of bodems van vaten, in eenen
zekeren tijd, altijd evenredig is aan de ^ootta
der openingen en de fnelheid, waarmede het uit
dezelve loopt.
( Protf met vaten met ofeningen in den hodem.")
$• 155-
Wanneer een vat ledig loopt, zoo neemt de
drukking op de opening in hetzelve van oogcn-
blik tot oogenblik af, omdat het water al lagef
en lager daalt; en de vl»eiftof moet met eena
gelijkmatig vertraagde fnelheid uit het vat loopen«
^Proef met een vat met eene tpening ia deti
bodem.)
$. iS^*
In denzelfden tijd, waarin eetl 2eker V»t le-
dig kan loopen, zal uit dat z^de vat en die
zelfde opening eens zoo veel vloeiftof loopen
als er in het vat was, wanneer men hetzelve^
ftaande de uitlooping, beftendig vol houdt.
( Proof met ten vat als voren,)
F » i 157«