Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
B E R I G T
TAN BEN
C H R. IJ V E R.
H.
«« Nmiurkiuidig ^chnolboek , alleen ingerigt
«m de Natuurkunde voor Onderwijzers, her-
lingen en allen, die deze ■wctenfchap vilden btoefe'
nen, bevattelijk te makm •was niet genoeg ge-
fchikt, om daaruit dadelijk te onderwijzen; dt
fiellingen zehe moesten te veel in de beredenrrin'
gen en onderwijzingen der wetenfchap ingewikkeld
vordert^ zoodat zij den leerlingen r.ift alitjd
afzonderlijk in het oog vielen, en den Onderwij-
zer, bij het kouden der Isfn. vtle mnetjeltik-
fieid veroot tankten ^ om dezelve van hare be-
kleeufclen te ontdoen. Het vas daarom met veel
reden, dat de Maatfchappij: Tut Nut van 't Al*
eemeen, bcjloot tot het uitgeven va/j Grande«
der ^atuu^kunde, uit gem-lde Schoolboek s,tirok'
kert in lesjen of paragraphen afgedeeld. Dit
werk aan mij opgcd at en zijnde, heb ik mij
daaraan niet •villen ontt - ekken, als wete'.de bij
ondervinding, hoe noodig en nuttig mij z ^k een
Weikje zoude gefeest iijn, toen ik f.og. als
Leöor der Natuurkunde . miine h ftn in de
Maatfchappij! Felix Mentis hield Ik htb dan
deze Gronden, ats zoo rele Natuurkundige Srellin-
£n, ops,tma/ikt naar dt biaoelingen der gtze^de
'»at/eha^fij f en overal, waar het le jas
kwam ,