Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE, 79
$• 141.
Alvorens te befchouwen wat er gebeurt, warf»
«eer ligchamen in vloeiftoffén worden gedompeld,
is het noodig eenige bepalingen op te geveu van
de beteekenis der woorden uitgebreidhiii en foor'
telijke of bijzondere zwaarte.
'42. . .
Door uitgebreidheid verftaat men alleen den klomp
of grootte van het ligchaam, zonder op de mas-
fa of hoeveelheid ftofdeelen te letten, waarvan
het dikmaals zeer onderfcheiden is.
S- 143.
Soortelijke of bijzondere zwaarte is de be-
trekking van het gewigt der ligchamen, onder
dezelfde uitgebreidheid of klomp, of wel de
digtheid derzelve ; b. v. wanneer mén ftelt, dat
een dobbelrteen goud van één' duim bij de 19
oneen weegt, en dergelijke dobbclfieen zilver n
oneen, dan zegt men, dat de foortelijke zwaarte
of ook de digtheid van het goud is tot dje van
het zilver, als 19 tot 11.
144-
Wanneer een ligchaam in eene vloeiflof wordt
gedompeld, dan kunnen er drie gevallen plaats
hebben, te weten:
1. Het ligchaam kan zijn foortelijk zwaarder dan
de vloeiftof.
2. ------ even zwaar als de
vloeiftof.
3 .----—— minder zwaar of foor*
telijk ligter dan de vloeiftof.
S. 145.
i. Wanneer twee vloeiftofFen van onderfchei-
dene zwaarte, dat is, zoo als wij 5» I4S« ver-
klaarden , dat de eene, onder dezelfde uitgebreid-
heid.