Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
7f CRONDEN DER
nltijd ook binnenwater bevindt, hetwelk weder
tegendrukt, zoo moet zulks ook op dezelfde wij-
2e berekend, en dan van het vorig gevondene
afgetrokken worden.
S' 138-
, De deuren van de fchutfluizen worden fchuins
tegen elkander geplaatst, om in het midden niet
tc kunnen doorbuigen, en ook niet uit de heng-
ftls te worden geligt. Derzelver ftand is het
voordeeligst, als. de zamenkomst der deuren of
de punt ^ deel van de breedte der fluis, of wel
van de regte lijn, door de hengfels der beide deii-
ren getrokken, afftaat.
§' 139-
Men moet hier wtl opmerken, dat wi) bij de be-
fchouwing dezer perfing op de zijwanden van va-
ten, of op deuren van fchutfluizen, alleen de vloei-
ftofie als ftilftaande hebben befchouwd, en niet in
aanmerking genomen de fnelheid, waarmede het wa-
ter door ftoom of wind, dikwerf, tegen de fchut-
deuren geflagen wordt, en waardoor deze peifing
zeer aanmerkelijk wordt vermeerderd.
§. 140.
Wij moeten hier nog gewagen van een punt, dat
bij de zijdelingfche drukking der vloeiftoffen zoo-
danig in het vlak, waartegen de vloeiftof drukt,:
gelegen is, dat deze drukking boven en onder
hetzelfde evenwigt maakt, welk punt men gemeen-
lijk noemt het middelpunt van drukking, en ge-
legen is in een plat vlak op | van de diepte der
vloeiftof; die punt vast gemaakt hebbende of on-
derfteund zijnde, is htt geheele vlak geftut. .
(^Proef met een bakje met losfe zijwanden aar'
van men de koord, naar binnen over eene kü'
tral loopendo, op | van boven, in het midden
van de zijden^ va^t maakt. ^
141.