Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkbnb*. 7?
S-
Verrchillende hoeveeHieden vloeiftof oefeiisii op
gelïike bodems, onder gelijke hoogten, ook eene
gelijke drukking.
i^Proef met eene doos met beveegbare bodems , vaar'
op men vaten van verfchillende gedaanten, doch
van gelijke hovgten, fchroeft, en dan met water
vult , 's ORAVEÏANDE , f. I. pl. 4Ö. jig. I CH 3.)
'34.
De regtftandige drukking op de bodems van
vaten is gelijk aan de vermenigvuldiging van den
bodem van het vat, met de hoogte, die de vloei-
üof boven den bodem heeft.
De drukkinf? naar buven wordt even 200 gevon-
den als de regiftindige drukking, en is gelijk aan de
vermenigviildigin;j van het vlak, waartegen zij drukt,
met de hoogte van ien kolom der vloeiftof boven
dit vlak, of het dekfel van het vat fiaande.
S. 136.
Wanneer de vloeiflot drukt tegen eenigen zijwand ,
welke, gelijk met, of hooger dau, dezelve is, zoo
is de geheele drukking gelijk, aan den inhoud van
het vlak, waartegen zij drukt, vermenigvuldigd
met de halve hoogte der vloeiltolfe, tegen hetzelve
pcrfende.
Proef met het bakje met water, dat met een
giwigt gefloten wordt gehouden.)
S- 137.
Hieruit volgt, dat men de perfing van het
water, dat ttgeii de deuren van eene fchutduis
drukt, aldus kan berekenen, door de regte
vlakte, uit de breedte van de fluis genomen,
met de hoogte van het water tegen de deinen,
te vermenigvuldigen met de halve hoogte
van het vvaW. Dan, daar in ecAe Huis zich
ai-