Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
7<j gronden cer
Waterweegkunde.
128.
Wanneer, men de drukking nagaat der vloeiftof-
fen op de wanden der vaten, waarin zij befloten
zijn, zoo drukken dezelve naar mate of in rede
van hare hoogte boven hetgene, waaropzij drukken.
S.- >29.
Deze drukking of perfirjg der vloeiftoffen ge-
fchiedt niet^alleen naar beneden , op den bodem der
vdten, waarin zij zich bevinden, maar ook op
dfi zijwanden, zelfs naar boven en altijd in re-
de van hare hoogte, volgens J. 12SI.
§. 130.
Hieruit wordt afgeleid, dat eene vloeiflof, geftort
in pijpen, die met elkander gemeenfchap hebben
(welke wijdte of rigting deze pijpen ook mogen
hebben) overa! tot dezelfde hoogte zal opklimmen.
{^Protf mtt wijde en naauwe glazen , die met el'
kander gemeenfchap hebben, 's cravesanbe ,
t. i, pl. AT. jig. 'i.)
S- 131-
De vloeiftofFin drukken zijwaarts tegen de op-
ftaande wanden.
Proef met een houten bakje, dat eenen losfen
zijvand heelt, die met zeker gewigt wordt aan-
gefloten. De vaten, welke op zijde van kra-
nen voorzien zijn, bewijzen deze zijdeling-
fche perfing volkomen.)
S' I3S-
De vloeiftoffen perfen ook van onderen naar bo-
ven tegen een vlak, wanneer het evenwigt tus-
fchen de kolommen, door eene ongelijke hoogte,
verbroken is,
(Proef met een' open' glazen cilinder, welke,
onder water gtdompeki zijnde, door een los
plaatje er tegenaan ic Voegen ^ gefloten gehou-
den wordt.) 5' 133»