Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
7» SKONDKN
wegen, of, hetgene nog beter is, op dc ftgdiBg
van beweegbare rollen doet rondgaan.
De botfing dtr ligchamtn*
S- itS'
Wij hebben reeds is. befchouwd de krachten,
welke de hgchamen oefenen, als zij tegen andere
aanloopen, en daardoor hare beweging vernietigd
wordt; nu moeten wij nog opzettelijk over den
fchok, die veroorzaakt wordt, wanneer ligchamen
tegen elkander ftooten, gemeenlyk de botfing der
ligchamen geijaamd, bandelen.
5. 116.
De botfing kan gefchieden door onveerkrach-
tige of veerkraehtige ligchamen. De eerfte zijn de
zoodanige, welker deelen zich niet laten inilrut»
ken, of, ingedrukt zijnde, zich niet weder in
hunnen vorigen ftaat herftellenj terwijl wij door
veerkrachtige verftaan dezulke, welke, ingedrukt
zijnde, zich weder herflellen, zoodra de oorzaak
van indrukking weggenomen i^.
117.
Wanneer een onveerkrachtig ligchaam een ander
dergelijk achterna loopt en achterhaalt, zoo zül
de fnelheid, waarmede deze ligchamen te zamen
voortgaan, na den op elkander gedanen ftoot, ge-
lijk zijn aan de vermenigvuldigin;; der fnelheid van
het eene ligchaam met zijn gewigt, gevpegd bij de
vermenigvuldiging van de fnelheid en het gewigt
van het andere ligchaam, gedeeld door de fsm van
ie gewigten V3n bejde de ligchamen, dat is, vol-
gens $, 10., gelijk aan de fom der beweegkraclj»
teh, gedeeld door de fom der gewigten,
{^fr^efmt y>f(h khihlleH.)
|. 118.