Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE. 10?
pewagfH van den Draag- en Trchhoom, welke
Hefboomen zijn, die men tot het dragen en ver-
voeren van lasten gebruikt.
S. io5.
In den Draaghtem moet de last, wellte gedra-
gen wordt, gelijk zijn aan de fom der magten,
<iie dezelve dragen, en wanneer de taagten ongelijk
zijn, ZGO Hcoeten, om gelijk te dragen, de mag-
ten tot elkander zijn in de omgekeerde rede van
de afftanden, die zij van den last hebben; dat is,
als een man en ee« jongen eenen zekeren last
■dragen, en de man tweemaal meer kracht heeft
<ian de jongen, zoo moet de man op één deel
•atftand van den laet loopen, als de jongen op
twee deelen van denzelren loopt.
{Prtef bij 's cravesande , t. i. fil. 8. fig, j.)
107.
Eveneen« heeft zulks plaat« in den Trekboom ^
welke door eenige magt horizomaal getrokken
wordt, zoodat van twee paarden, aan denzelven
^ofpannen, waarvan het eene tweemaal meer kracht
daa 'het andere heeft, dit ook aan den TrekWoom
tweemaal nader bij den last moet kDopen dan het
andere.
Pr oef hij %grave«anoe, t. i. /»/. 9. fig. i.)
Zamngeflelde -wer^tutgea.
108.
Wanneer men twee of meer enkelvoudige werk-
•tuigen te zamen voegt, ontöaat er een zameti'
.geJlM verkiuigt
De zamengeftelde werktuigen zijn zeer menig-
«rtildig; doch er beftaat een algemeene regel, om
4i& VÊThouding in dezelve «an mflg.t tot last xjt
E 3