Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 O R O N D B N DER
en met koorden tot Takclgefiellen vereenigt, zooi-
danig dat, om den last te verplaatfen, eene of
meer derzelve moeten bewegen, dan is altijd,
om evenwigt te hebben, de magt genoegzaam,
als zij een zooveelfte gedeelte van den last be»
iraast, als er in het geheel Katrollen zijn.
( Proef met Takels.)
9S'
Deze regel gaat altijd door, mits er flechts éin
touw of koord gebruikt worde, dat om al de
Katrollen wordt henengefchoven; doch als er on-
derfcheidene koorden gebruikt worden, verandert
deze regel: b. v. in den zoogenaamden Spaanfchen
Takel, welke veel in gebruik is om de goederen
«it fchepen of fchMiten te ligten: deze bedaat
Hit twee koorden , en twöe enkele en twee onder el-
kander te zamen verbondene Katrollen, waarin magt
tot last is als i tot 7 , dat is, de magt' behoeft
flechts J van den last te zijn, om evenwigt te maken.
( Proef mei eenen Spaanfchen Takel.)
s. 96.
De Windas beftaat in eeae as of fpil, vvelke
midden door een rad gaat, waarmede het rond
wordt bewogen; de lait is door een touw met
de as vereenigd, waarop het zich windt, en de
magt werkt op dezelfde wijze aan het rad.
S- 97.
Daar men het rad, dat aan de fpil werkt, kan
aanmerken als eenen Hefboom, rustende in het
Middelpunt van de as, en hebbende deu last
hangen aan het eene einde des omtreks van het
rad, terwijl de magt hangt, of zich bevindt,
aan den anderen arm van den Hefboom, hebben-
de het (leunpunt ook in het midden der as, en
vooraan de halve dikte der as, zoo flaat magt
tot last, als de halve dikte der as of fpil tot
de