Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATÜURKUNDB. ÖJ
hangen, zoo is de Balans valsch; dit ontilekt mea
door de fchalen, als die in evenwigt zijn, ora t«
hangen, als wanneer noodwendig het evenwigt
moet verbroken worden.
$• po-
Om doof middel van zulk eene valfche Balans
zuiver te wegen, wordt het volgende vereischt:
dat men de waar, of hetgene men wegen wil,
eerst wege in de eene fchaal, en haar daarna over-
legge ia de andere, en wege dezelve weder: als-
dan vermenigvuldigt men deze twee gevondene
gewigten met elkander, en trekt daaruit dep
Vieriantswortel; de uitkomst zal het ware ge-
wigt zijn van het gewogene.
( F roef met zulk eone Balans.')
S- 91'
De Kairel is eene fchijf, welke om eene as be-
wogen wordt; de magt en last z^n geplaatst
aan een touw, dat om de fchijf gaat.
92'
Daar eene Katrol kan aangemerkt worden ale
te beibän uit eene verzameling van hefboom«!
van gelijke nrmen, zoo is de magt en last even
verre van het middelpunt van beweging of fteua-
punt af, en dus gelijk, even als in de Balans.
(^Prtef met eene vaste Katrol.)
S' 93.
Met eene enkele Katrol wint men dus niets ia
vermogen, en kan dezelve flechts alleen dienen, om
de ftreeklljn va» werking te veranderen; b. v. ia
plaats van de turfmand in het venfter met een
touw naar boren te trekken, zoo plaaJst men
boven het venfter eene Katrol, om met meer gemak
te kunne» hijfcben,
94-
Doch 2oodia men meer dan ééae Katrol ueeait,
Ë> ea