Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
r4. èRONDEN DER
armen, waarin dus de magt en de last zich op
eenen gelijken afftand van het rustpunt bevinden,
doch niet befiraat uit eene lijn zonder zwaarte;
evenwel zoodanig gefield, dat het zwaartepunt
ftiet overeenkomt met het rustpunt, maar bené-
den hetzelve zijn moeti
87.
In eene goede Balans meetèn de armen oïjuk-
ken van eene harde onbuigbare fiof gemaakt eh
volmaakt even lang zijn ; de as moet regthoekig
door het juk gaan , gehard eii gepolijst zhn ea
fcherp toeloopen om weinig wrijvli g te veroor-
zaken. Het pennetje moet regtloodliinig op de
jukken van de ßalans (taan, en het zwaartepunt
moet een weinig onder het rust of beweegpunt
zijn, om in de Balans de vastheid tot evenwi^f
te verkrijgen (J. 65); doch hoe nader dit punt
van onderen bij het beweegpunt kan gebragt wor-
den , hoe beweegbaarder en gevoeliger de Balans
zijn zal; eindelijk moeten de fchalen geheel vrij
hangen en de oogen of haken, waarin zij geVat
worden, in eene regte lijn met het fcherp van
de as gelegen zijn.
S- 88'
Daar de Balans gelijke afmen heeft, en daar-
door in dezelve magt en last zich even Ver van
het rustpunt bevinden, zoo moeten dezelve ook
altijd volmaakt aan elkander gelijk zijn, en vandaar
het gewigt even zwaar als de last, hetgene juist
vereischt wordt om het gewigt van ligchamen te
onderzoeken, dat is te wegen.
S. 89.
Bijaldien de armen Of jnkkefi eenéf Balafis tuet
even lang ziin, doch, door den eenen wat minder
ëik dan den aiidereri te mäken, evenwel in eVeiiWigt
hail-