Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE.
10?
S. S3.
Daar de Hefboom een werktuig is, hetwelk mea
als, het eenige enkelvoudige zoude kunnen aan-
merken, en waarop al de andere gegrond zyn, zoo
le^rt dezelve ons ook , dat de magt' en last juist
zoo veel in werking op elkander verfchillen, als
derzelver fnelheden zijn, als zij bewogen worden ,
dat is; wanneer de magt, weike aangewend wordt
om eenen zekeren last op te houden, drie malen
meer fnelheid heeft, als zij bewogen wordt, dan de
last, zij ook met driemaal meer kracht werkt,
en dus flechts het J van het gewigt van den last
behoeft te hebben — om evenwigt te maken.
§. 84.
Men kan dus uit het voorgaande befluiten tot
dezen algemeenen regel in de Werktuigkunde, ter
bepaling van het evenwigt tusfchen magt en last.
Wanneer men acht geeft op de fnelheid van de
luagt tot die van den last, kan men de vermogens
der magt, welke aangewend wordt, bepalen te zijn
zoo veel meerder als hare fnelheid meerder is dan
die van den last, en vandaar zoo veel malen
minder gewigt om evenwigt te maken behoeft,
als de fnelheid meerder is.
§. 85.
Hieruit volgt, dat, hoe minder magt men noodig
heeft, hoe minder fnelheid ia den last: want het
gewigt der magt is altijd evenredig aan de fnelheid
van den last, en de fnelheid van de magt evenredig
aan het gewigt van den last; dus alles, wat men
bij e.:n werktuig in fnelheid wint, verliest men
in magt, en wat men in magt wint, verliest
men in fnelbdd van den last.
8ö. -
De Balans is een hefboom met twee gelijke
ar-