Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 «RONDEN DER
plaatst, in evenwigt befchoHwd, geene fnelheden
hebben, zoo moet men alleen die fnelheden be-
fchouwen, welke zij zouden hebben, als zij zich
aan of met het werktuig bewogen.
S- 79.
Door eenen Hefboom ver (laat men eenen (lok of
balk, onbuigzaam en ook zonder zwaarte, rus-
tend^ op een vast punt, dat men het Jlcunpunt
noemt.
S. 80.
Aan den Hefboom kan men de magt en last
zeer onderfcheiden plaatfen, en wel op driederlei
wijze evenwigt maken, waaruit dan ook drie
fóorten van Hefboomen geboren worden, als:
ïe foort, waarin zich het (teunpunt bevindt
tusfchen het magt- en lastpunt in.
ae foort, waarin het lastpunt zicii tusfchen het
magt- en fteunpunt bevindt.
3e foort, waarin het magtpunt tusfchen het
fteun- en lastpunt in is.
S. 81.
Wanneer magt en last loodregt op den Hef-
boom werken, dan zal er evenwigt tusfchen de-
zelve zijn, v/anneer de afftand, weiken de last van
het rustpunt heeft, vermenigvuldigd met zijn ge-
wigt, gelijk is aan het gewigt van de magt, met
deizelver afftand van het fteun- of rustpunt ver.
menigvuldigd".
(^Proef met den Hefboom^)
S. 8ï.
Wanneer de magt of de last fcbuins op den
Hefboom werkt, dan moet men dezelve in deze
rigting ontbinden, zoo als gezegd is 48., en
dan de lijn, waarep zij regthoekig werkt, voor de
lengten der afftanden van hêt rustpunt nemen.
s. 83.