Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE. 10?
chaam iiitoiaken; terwijl de zwaarte zelve alken
de neiging der ftofdeelen is, naar het middel-
punt der aarde.
S' 7.V
Men onderfcheidt de werktuigen in:
enkelvoudige en zamengejielde.
Enkelvoudige werktuigen,
§. 76.
De enkelvoudige werden gemeenlijk tot zereia
gebragt, als:
j. De Hef hoorn,
а. De Balans.
3. D>i Katrol en het Taketgefiel,
4. De (Vindas.
5. Het tJellend vlak.
б. De il'ig en
7. De Schroef,
77.
Daar de Werktuigkunde (volgens 70.) dtf
wetenfchap is van het evenwigt der iigcharatn,
zoo korat het er alleen op aan, om h£t evenwigt
te bepalen, en wij zullen moeten onderzoeken,
hoedanig in de zoo even opgenoemde enkelvoudi-
ge werktuigen, het evenwigt tusfchen magt en
last gevonden wordt; doch alvorens daartoe ovet
te gaan, moeten wij oks herinneren het verklaar-
de der beweegkrachten in §. 10., en wij zullen
bevinden, dat de vermogens van magt en last
in de werktuigen inderdaad beweegkrachten zijn,
en dus het vermogen van de magt tot den la't
evenredig is aan derzelver gewigtcn, vermenigvui'
digd met derzelver fnelheden,
S. 78.
Daar de Hiagt ep bst, aan werktuigen ge-
plaatst,