Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
^^ «ROND&N DER
WERKTUieKUNDE»
S- 70.
De Werktuigiundi is de wetenfchap van liet
evenwigt of de vermogens en beweging der lig-
chamen , die aan werlctüigen geplaatst zijn.
S- 71.
De werktuigen dienen om met weinig vermo-
gen eene groote kracht te oefenen, of wel met
een groot vermogen eene zeer fnclle beweging
daar te flellen.
72.
Men onderfcheidt in de werktuigen twee plaat-
fen, eene waar men het lijrchaam fielt, dat de
tnagt heet, dat is het vermogen, om den weder-
ftand te overwinnen of op te houden, en eenp
plaats, alwtar men den wederfland vindt, die men
verplaatfen of ophouden moet, en de last ge-
jiaamd wordt: van deze twee plaatfen draagt de
eerfle den naam vaii viagtpunt eti de andere dien
van lastpmt.
S- 73-
Daar de magten, welke men bij de werktuigen
aanwendt, beüaan kunnen niet alleen in het ver»
mogen van menfchen, dieren, water, wind , ftoom
enz., maar ook vooral in gewigten , die het mast-
punt drukken; en, daar in de Werktuigkunde zeive
last en magt door gewigten worden uitgedrukt, zoo
dienen wg vooraf op te geven, wat men door
gttvigt in ondexfehpiding van enkele vf/aarte ver-
slaat,
S- 74.
Het geixigt beftaat in de hoeveelheid ftofdeelen,
welke eenig ligchaam bevat, ef wel, het is de fom
ider zwaarte, gelegen in de deelen, tyelkg een lig-