Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
D.
'e Maatfchappij befloten hebbende tot
het doen vervaardigen van een Natuurkun-
dig Schoolboek, afgedeeld in lesfen, getrok-
ken uit het door haar bekroonde, en uit-
gegevene JSfatuurkundig Schoolboek, van den
Heer Johannes büijs, zoodanig dat het-^
zelve tevens als een Handboek bij eenen
curfus van Natuurkunde zoude kunnen die-
nen, vermeenden Hoofdbelluurders deze
taak aan geene betere handen te kunnen
vertrouwen, dan aan die, welke het zoo
even. vermelde, met zoo algemeene goed-
keuring ontvangene Werk vervaardigd had-
den. Volvaardig voldeed, op het daartoe
gedane verzoek, de Heer büijs aan dezen
wensch, en verpligtte alzoo de Maatfchap-
pij op nieuws, door zijne bekende talen-
Wa, cn ijver voor haar aan te wenden, tot
* g de