Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDÏ.
S?
$' 59-
Wanneer men, als het bepaalde flingerpunt da
Zon aanneKUit en als de flingerkoord de aantrek-
kingskracht der Zon, dan bewegen de planeten om
haar , naar de wetten dezer rniddelpuntskrachten.
60.
Indien de planeten om de Zon, en de Maan
om onze Aarde zoodanig bewogen werden, dat
hare kracht, om regtuit, langs de hoeklijn , weg te
vlieden, volmaakt gelijk was aan de aantrekking
der Zon: zoo souden zij om dezelve eene
cirkelvormige loopbaan befclirijv^n: doch daar dit
het geval niet is, zoo verandert de fnelheid ha-
rer beweging bij het meer naderen of weder
verwijderen van de Zon, en derzelver loopbanen
wijken daardoor van den cirkel af, en komen over-
een met eenen elltpj, waarvan de Zon zich ii^
een der brandpunten bevindt.
Het zwaartepunt der ligchamen.
$. 61.
Het zwaartepunt is dat punt in eenig ligchaam,,
rondom hetwelke al deszelfs deelen tvenwigt ma-
ken, (§. 43.) en hetwelke, onderfteund zijnde,
het ligchaam belet te vallen.
(VrQtf met eenen fiok of pijp in evenwigt te kg«,
gen.)
s. 62,
Van hier is het, dat men het gewigt van het
geheele ligchaam kan aanmerken als in dit punt
v?reeni^d of geplaatst te zija.
63.
\Vanneer men een ligchaam ophangt, dan z^i
es «