Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ eRONDEN DBR.
zijn tot elkander als hunne gèwigten of hoeveel-
heden Ilof,
(Proef met kvlk en water, bij elkander gedaan
en rondgeflwgerd , zoo zal het kwtk d&.
hoagfte en het water de langjle plaats nemen.)
S- 56.
Ws'isneer twee ligchamen van hetzelfde gewigt,
fn gelijke omloopstijden, ieder om een middel-
punt bbwogen worden, dan zullen hunne krach-
ten evenredig zijn aan iederen afflaud van deszelfs
middelpunt; dat is: hetwelke aan een eens zoo,
lang koord, in denzelfden tijd, als het andere,
rondgeflingerd wordt, zal ook eens zoo veel mid-
delpuntskracht hebben.
Vandaar verkiijgen de ligchamen zoo veel meer
middelpuntskraclK onder de Linie, door de om-,
^nteling der Aarde om hare as, als bij de Polen.
. $• 57'
Indien twee ligchamen, welke gelijke omloops«
tijden hebben, maar van ongelijk gewigt, ieder om
ten middelpunt, doch op ongelijke afftanden, bewo-
gen worden , dan zullen hunne taiddelpuntskrack-
ten overeenkcmen met de vermenigvuldiging van
iedejen affland van het middelpunt roet zijn gewigt.
■ ' .....$. 58.
Wanneer twee ligchamen vat\ gelijk gcwigt, en
cp deni;elfden afftand, ieder om een middelpunt be-
V ogen worden , dan zijn derzelver krachten tot el-
1 ander in de omgekeerde vierkantsrede der ómloops-
'ijdeu, b. v. dié van twee ballin, welke om een
bepaald punt gefl'ngerd worden , en ieder één lood
wegen, en op (fén voet afftands van het punt
liaan, doch de eene rondloopt in ééne feconde,
tery^ijl de andere twee feconden tijds belleedt, zal
eerfte viermaal meer aiddelpuütskracht dan,
^s^vyeads. h?b'beiio^ " '