Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
N A T ü U R K IT N D
Middilpuntskrêchten,
53.
Wanneer een ligchaam regtuit voortbeweegt,
en te gelijker tijd naar een zeker bepaald punt als
middelpunt getrokken wordt, dan zal hetzelve
eene kromme lijn befchrijven, die in zich zelve
wederkeert; en het ligchaam wordt gezegd door
middclpuntskrachten bewogen te worden.
(Zo9 is het geval van eenen fieen aan een taie»
rondgeflingerd.)
s. 54.
De kracht, waarmede het ligchaam naar het be-
paalde middelpunt wordt getrokken, noemt men
de middelpunttrekkende -, ook wel middelpunt'
zoekende kracht, en de kracht, welke het ligchaam
verkrijgt om weg te vlieden (zoo als gebeurt
met eenen (teen, als men het touw flingerende
loslaat) wordt middelpuntvliedende kracht ge-
noemd, en deze beide te zamen middelpunt!'
krachten,
(^De proef met een Bierglas met een weinig water ,
in de rondtegeflingerd zonder te florten, ttant
de middelpuntvliedende kracht van het wa-
ter aan.)
s- 55.
Als twee ligchamen, op denzelfden afftand, ie-
der afzonderlijk, om een middelpunt geflingerd wor-
den, en de omlooptijden (dat is de tijd, waarin zQ
eenmaal worden rondgeflingerd) ook gelijk zijn,
zoodat zij, in dit geval dezelfde fnelheid
hebben ; dau zulkn de mjddelpuHtskrachte»
D 4 zijn