Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
gen, enz., dan wordt hetzelve door twee krach-
ten bewogen, eene, die het opwerpt en eene, die
het, in de rigting van het fchip of den wagen,
doet voortgaan: zoo bewegen zich ook alle lig-
chamen op onzen bewegenden aardbol door twee
zulke krachten.
50.
Wanneer een ligchaam hetzij horizontaal of
fchuins wordt voortgeworpen, wordt het bewo-
gen door twee krachten, waarvan de eene, wel-
ke het voortwerpt, gelijkmatig is, doch de an-
dere, zijnde de zwaartekracht, die het naar de
aarde trekt, gedurig toeneemt, en dus in bewe-
ging verfnelt, zoo als gezegd is in 20.
s. 51.
Bijaldien een voortgeworpen ligchaam door
twee gelijkmatige krachten wordt beftuurd, dan
zoude het volgens 44. de regte hoeklijn moe-
ten volgen, maar nu de voortwerpende kracht
gelijkmatig, doch de "zwaartekracht gedurig toe-
nemende is, zoodat de beweging alle oogenblik-
ken in fnelheid vermeerdert, zoo moet het in
geene regte lijn, als diagonaal, maar langs eene
kromme lijn, bewegen; welke kromme lijn overeen-
komt met die lijn der kegelfnede, welke men fa-
rabel of parabool noemt.
S- 52.
De worp eens ligchaams, welke onder eenen hoek
van 45 graden gefchiedt, is de verfle van alle
mogelijke worpen, en die, welke gefchieden onder
heekan even zoo veel boven de 45*, als er onder,
zijn even ver,
Mid.