Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
hatuürkündï, 53
S. 4«.
Aangezien een driehoek altijd de helft is van
een paraHelogram, zoo zijn drie krachten , welke
hngs de zijden eens driehoeks werken, en jn
grootte evenredig aan deze zijden z^n, mits eene
derzelve in tegenftrijdige rigting werke, altijd iij
gvenwigt met de beide andere.
( Zit de Proef met het ronde tafeltje als voren.)
§• 47'
Men kan dus altijd uit twee krachten een der-
de zaraenftel of eene kracht in twee andere, die
van gelijk vermogen zijn, ontbinden, wanneer men
uit de rigting en de grootte der opgegevene kracht
of krachten eenen driehoek zaraenftelt,
S. 48.
Wanneer nu eene zekere kracht fchuins op ee.
nig ligchaam werkt, en die hoegrootheid door eene
lijn in de rigting der werkiag uitdrukt, dan zal mea
deze kracht kunnen ontbinden in twee andere, vol-
komen &an deze gelijk, te weten, als men een
perpendiculaire lijn trekt vaa dc lijn, welke de
kracht uitdrukt op het vlak, waarop de werking
gefchiedt, en dus met het vlak zelf eenen drie-
hoek formeert, en de twee krachten, daaruit ge-
boren , zullen zijn, een die uitdrukt de regtftandi-
ge werking van de kracht op het vlak, ea de
andere, in het vlak zelf zijnde, de kracht, die
langs het vlak werkt en, als verloren gaande kan
Vefchouwd worden.
(Deze werking ziet men klaarblijkelijk bij den
vlieger, de gierbrug, het roer en zijl der
[chefen, enz.
S- 49.
Wanneer een ligchaam in de hoogte geworpen
wojrdt op een zeilend of voortgi»aQd fchip, w*-
3 gen»