Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
*an 192 duim, dan is } daarvan 24 duim, en
inen zegt feconde tflds Itaat tot i fecond«
tijds, als 24 duim tot de lengte des waren flin-
gers : altijd oplettende dat, daar de ruimten bij de
mallende ligchamen evenredig zijn aan de vierkan-
ten der tijden, de termen der feconden worden
gekwadrateerd, dat is
rJATUURKUNDB
SI
I = 44 : de uit»
omst; zijnde 38,9 voor de lengte des flingers.
Proef met eenen zvaren heden bal aan eenen draad^
S 41.
Al hetgene wij hier van den enkelvoudigen flinger
:ezegd hebben, laat zich toepasfen cp den za-
iengefl:elden; welke door de bepaling van zijn
ingerpunt tot eeaen enkelvoudigen wordt overge»
ragt: in eene regte lijn of duune metalen roede,
veral van gelijke dikte, is bet flingarpunt | van
erzelver leugte.
{Proef met eene koperen jlaaf, jlingerende tege-
lijk met den looden bal aan den draad,^
Zamcngefielde beweging.
42.
Wanneer men een ligchaam met déne handregtuit
ïortflioot, zoo zal het ligchaam voortgaan in de
n , volgens welke de kracht werkt, indien er gee-
beletfels gevonden worden , en de bey/egingx\.^vsiX.
en enkelvoudig.
s. 43.
Wanneer het ligchaam door twee krachten be-
ogen wordt, die in dezelfde rigting werken,
n zal het ligchaam voortgaan is die ftreek, met
ne fnelheid gelijk aan de fom dezer krachten;
ch zoo twee ongelijke krachten regt tegenover
andsf werken, zal het ligchaam voortgaan
D t vol-