Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNÖB.
paald te zijn de afftand tusrcheh het bevveeg. en
lliiigerpunt.
S- 32.
Men noemt eene geheele fchommeiifig elke hei
dercialing en wederopklimraing van den llinger. •
S. 33. ,
Men n(5emt den enketvoüaigy als het lïg-
^chaam aangemerkt wordt te hangen aan eénen draai
^zonder gewigt.
S- 34.
Een fiinger wordt gezegd zr.msng'efleld te zljnj
'nis er aan den draad meer dan één ligchaam hangt'j
ef als de draad eene koperen of ijzeren ftaaf is y
Welke gewigt heeft.
$• 35. , • ,
Wanneer men de beweging des flingers wel
befchouwt, dan is iedere Ichommeling een val en
Wederopklimming door zijne verkregene fnelheid j
even alsof hij langs eene kromme ingebogene goot
liep, zoodanig, dat wanneer er geene wrijving
of eenige tegenOand van lucht waö, de opklim-
ming zoo Vioog zoude zijn als de nederdaling;
èn "ae Ihnger sltijd eeuwigdurend moeten voortbe-
wegen zonder ophouden.
Evéri zoo als de bal in èene goot wordt op-
gehouden, zoo wordt het ligchaam, dat flingért^
opgehouden door den «Iraad, die aan het beweeg-
punt is vastgehecht, en vandaar zijn de wetfetj
van het flingcrende ligchaam dezelfde, als vaij lig-
thamen, langs eene kromme goot vallende.
S' 37. , ,
Wanöeer rnen de wetten van den val der li^"
fhamen langs eene heliing, opgegeven in fts r
öp den flinger tospast, zoo . zal de vvfg, dien ÜJt
B jï^